Actueel

   Kom op de koffie in de Cranendonckse kerken!

 

De gezamenlijke kerken in de gemeente Cranendonck nodigen u uit op 26 november a.s. tussen 13.30 en 16.30 uur op bezoek te komen. Om kennis te maken met deze godshuizen, te luisteren en te kijken naar hun geschiedenis, te genieten van muziek en een kopje koffie of thee. U bent van harte welkom!

 

PROGRAMMA

 

Budel

R.-k. kerk O.L.Vrouw Visitatie

Kerkstraat 10

Neogotisch (1902-1912), Caspar Franssen

·        Informatie/rondleiding

·        Om 14.30 uur orgelspel door Jos van de Laar

·        Expositie foto’s en voorwerpen

 

Ned.-herv. Kerk

Dr. A. Mathijsenstraat 7

‘Lodewijkskerkje’, zaalkerk (1812)

·        Informatie/rondleiding

·        Expositie Heemkundekring: historische en nieuwe foto’s Cranendonckse   dorpen

·        Muziek

 

Budel-Dorplein

R.-K. kerk H. Jozef

Aangezien deze kerk nog niet herbestemd is, is deze niet opengesteld.

 

Budel-Schoot

R.-k. kerk O.L. Vrouw Visitatie en H. Antonius van Padua

Grootschoterweg 86

Neogotisch (1929), Joseph Franssen

·        Informatie/rondleiding

·        14.00 uur optreden gemengd kerkkoor Budel-Dorplein

·        15.30 optreden gemengd kerkkoor Budel-Schoot


Gastel

R.-k. kapel Sint Cornelius

Cornelisplein

Bedevaartkapel, midden 19de eeuw

·        Informatie/rondleiding

·        Om 13.30 zal Sinterklaas de kapel openen

 

Maarheeze

R.-k. kerk H. Gertrudis

Kerkstraat 22

Neo-romaans (1909-1910), Lambert de Vries

·        Informatie/rondleiding

·        Orgelspel door José Kuijten-Lambers

·        Om 14.30 optreden dameskoor

·        Om 15.00 korte lezing kerkelijke geschiedenis Maarheeze door Jac. Biemans

 

Soerendonk

R./k. kerk H. Joannes´ Onthoofding

Dorpsstraat 25

‘Waterstaatstijl’ (1836/1838), Joannes Baptista van der Reijt met neogotische uitbreiding (1932), Joseph Franssen

·        Informatie/rondleiding

·       Om 15.30 uur orgelspel door Jos van de Laar op het monumentale Vermeulen-orgel (1843-1846)

  


************************************************************************


 

Pastoor Stuart Allan is overleden na een noodlottig ongeval.

De plechtige Uitvaart is op dinsdag 10 mei om 9.30 uur in de Antoniuskerk, 

De Genestestraat 1 in Waalwijk, waarna de Crematie volgt.

Afscheid is nog mogelijk voor de begrafenis mis van 8.45 uur tot 9.15 uur.


*********************************************************************

 

Nieuwe parochie een feit.

Afgelopen woensdag, 18 december, kwam de stuurgroep ‘op weg naar de nieuwe parochie’ voor de laatste keer samen om hun werkzaamheden officieel te beëindigen. Er is het afgelopen jaar door commissie-en werkgroep leden veel werk verzet om de nieuwe parochie van start te kunnen laten gaan. Commissie vastgoed en begraafplaatsen, financiële zaken, communicatie, naamgeving, kerkelijke kunst bezit enzovoorts. Hartelijke dank aan alle commissie- en stuurgroep leden.

 

 

Per 1 januari a.s. is de H. Corneliusparochie Cranendonck een feit. De nieuwe parochie is oprecht verheugd dat zij met vier kerkgebouwen die open blijven de nieuwe parochie in kan gaan. Te meer daar er in het voorgenomen besluit van het bisdom slechts twee kerkgebouwen open zouden blijven.

 

 

Ook bestuurlijk zal er vanaf 1 januari 2014 het een en ander wijzigen. Er is één overkoepelend bestuur, waarin alle vijf de kernen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast zijn er rondom de torens kerkcommissies actief, die zorgen voor het dagelijks reilen en zeilen rondom het kerkgebouw, in grote lijnen zoals dat nu ook gebeurt.

 

 

Afgelopen woensdag is ook formeel het ontslag van de ‘oude’ besturen ingediend en is het ‘nieuwe’ bestuur ter benoeming voorgedragen bij de bisschop.

 

 

Als ‘oude’ parochies, maar ook als nieuwe parochie willen wij de scheidende bestuursleden nogmaals van harte danken voor hun belangeloze inzet van vele, vele jaren.

 

 

Na het officiële gedeelte werd gezamenlijk het glas geheven op de nieuwe parochie.

 

 

Het nieuwe Parochiebestuur bestaat uit:

 

 

Dhr. P. Coenegracht (Budel-Dorplein), mevr. J. Straver-Strijk (Budel-Schoot), mevr. K. Rooijakkers-van Hoef (Budel-Gastel), Dhr. H. Stals (Budel-Gastel), dhr. M. Lammers (Soerendonk), dhr. J. Migchels (Maarheeze)

******************************************************

Naam Nieuwe Parochie Cranendonck: Hl. Cornelius

De stuurgroep die bestuurlijk de nieuwe parochie Cranendonck voorbereidt heeft een commissie ingesteld die de taak had om voorstellen te doen om tot een nieuwe naam te komen. De bisschop wijst uiteindelijk de nieuwe naam aan na een voordracht van twee namen te hebben ontvangen.

Onlangs liet de bisschop weten de eerste voorkeursnaam over te nemen. Mgr. Hurkmans schreef: “De naam van de nieuwe parochie is parochie H. Cornelius.”

 

 

De namen van de verschillende kerken blijven ongewijzigd.

 

 

De naam Cornelius verwijst naar de kleinste van alle kerkgebouwen in Cranendonck, de kapel in Gastel. Het midden van de nieuwe parochie. De patroon verbindt de verschillende kernen met elkaar. In het nieuwe gezamenlijke parochieblad van medio december een uitgebreidere toelichting over deze naam. In zijn schrijven verwoordt de bisschop: “Van harte wens ik u en alle betrokkenen alles succes en Gods zegen in het proces om te komen tot de nieuwe parochie.”

********************************************************

Oproep voor communicanten of vormelingen uit Maarheeze.

Beste ouders/verzorgers van kinderen uit de woonplaats Maarheeze.

Gaan uw kinderen buiten Maarheeze naar school en wilt u uw kind de eerste Heilige Communie of het Heilig Vormsel laten ontvangen?Neem dan contact op met de Communie & Vormsel-werkgroep in Maarheeze.De werkgroep is bereikbaar via de volgende telefoonnummers: 0495-588883 of 0495-594153.

*******************************************************

Afscheid van koster Harrie Geilenkirchen

Na acht jaar kosterswerkzaamheden te hebben verricht in onze Gertrudiskerk heeft  de heer Harrie Geilenkirchen te kennen gegeven met dit vrijwilligerswerk te willen stoppen. Dit na goed overleg met de pastores en mede-koster de heer Leo van Hooft. Op zondag 1 september heeft pater Mervin na de viering van de eucharistie Harrie van harte dank gezegd voor de goede en trouwe wijze waarop hij zich van zijn kosterstaken heeft gekweten. Dit met prima inzet en grote toewijding.

Na het vertrek van Harrie is de kostersgroep uitgebreid met mevrouw Truus Verdonk en de heer Tjeu Soers. We danken de kosters voor hun bereidheid om deze belangrijke taak in onze parochiekerk te verrichten!

 

 

Pater Mervin

 

Pastoor Felie Spooren

 

 


  ***************************************************         

 Budel, 18 oktober 2013,

 

Donderdagavond 17 oktober 2013 zijn de besturen van de parochies Cranendonck (Budel en omgeving), Aalst-Waalre, Valkenswaard en Waalre (Dorp) door vicaris-generaal R. van den Hout in de pastorie van Budel bijeengeroepen. Tijdens deze bijeenkomst heeft de vicaris de plannen m.b.t. de genoemde parochies uiteengezet.

Pastoor-deken F. Spooren, nu nog pastoor van de parochie Budel-Gastel, wordt per 1 januari 2014 pastoor van de nieuwe R.K. Parochie H. Willibrord, bestaande uit de fuserende parochies van Aalst, Valkenswaard en Waalre. Pastoor F. Spooren en pastor E. Mutsaerts zullen aan het begin van het nieuwe jaar 2014 hun intrek nemen in de pastorie van de H. Nicolaas aan de Markt te Valkenswaard.

Het verdere pastorale team blijft bestaan uit kapelaan pater Issag Jesudass, woonachtig in de pastorie van Aalst en diaken Bas Leijtens, woonachtig in de pastorie van Waalre.

 

 

Op zondag 19 januari 2014 worden het pastores-team en het nieuwe bestuur van de H. Willibrord-parochie door Mgr. R. Mutsaerts geïnstalleerd tijdens de Plechtige Installatieviering in de H. Nicolaaskerk van Valkenswaard. 

Vanaf 1 januari 2014 wordt Mgr. R. Mutsaerts administrator van de nieuwe parochie Cranendonck. Het pastorale werk wordt verricht door de nieuw benoemde priesters H. v.d. Donk (nu nog woonachtig in Heeze) en pater J.  Aruldoss (nu nog woonachtig in Geldrop). Bij het begin van het nieuwe jaar gaan zij beiden wonen in de pastorie van Budel.

 

 

 

Pater Mervin van Maarheeze-Soerendonk wordt per 1 januari 2014 benoemd tot Pastor in Heeze.

 

 

Aan alle pastorale teams, pastoraatgroepen, werkgroepen, besturen en parochianen Gods zegen voor een vruchtbare samenwerking.

Namens vicaris-generaal dr. R. van den Hout,

Pastoor-deken F. Spooren

 

 


 

 

**************************************************************


Geslaagd Eeuwfeest St. Gertrudiskerk Maarheeze

 

 


Afgelopen week kwam de werkgroep, die het feest van het 100-jarig jubileum van de St. Gertrudiskerk georganiseerd heeft, bij elkaar voor een evaluatievergadering. Alle aanwezigen waren het erover eens: het is een prachtig feestweekend geweest op 8 en 9 juni j.l.

Het mooie weer heeft daar zeker ook een bijdrage aan geleverd. Het was het mooiste weekend dat het voorjaar ons gebracht heeft. Dus het was heerlijk vertoeven in de mooie pastorietuin met uitzicht op de feesteling: de jubilerende kerk.

Alle geplande activiteiten verliepen naar wens, dank zij de hulp van een groot aantal vrijwilligers en de belangstelling van vele bezoekers. Tot de hoogtepunten in het weekend behoort op de eerste plaats de plechtige hoogmis met gilde-eer op zondagochtend. Het was maar liefst een zes-heren-mis, voorgegaan door de bisschop Mgr. Hurkmans, pater Mervin, pastoor Spooren, pastoor Bakker, Pater Kessels en diaken Heesterbeek. De prachtige zang van het heren- en het dameskoor met soliste José Kuyten, de bijdrage van het gilde, een preek van de bisschop die veel waardering oogstte en vijf priesters op het altaar maakten dat het een stemmige viering werd, die veel indruk maakte op de aanwezigen. Aan het einde van deze viering werd de nieuwe dagkapel ingezegend door de bisschop.

Na de vendelgroet door het gilde aan de kerkelijke en wereldlijke overheid (burgemeester en aanwezige wethouders) trok men in een lange stoet naar de feesttent in de pastorietuin, waar de koffie klaar stond. Daar speelde de rest van het feest zich af en beleefden de aanwezigen een gezellige, zonnige middag. Er waren mooie optredens van zangkoor De Kempengalm en fanfare De Poort van Brabant met soliste Manuela Kiggen en niet te vergeten een komische noot door pastoor Spooren met zijn optreden als Auw Pastoorke.

Een ander hoogtepunt was ongetwijfeld de lezing over de geschiedenis van de kerk in Maarheeze door historicus Jac Biemans. Hij wist de toehoorders  van begin tot einde te boeien met zijn duidelijke en interessante verhaal, ondersteund met historische beelden op het scherm. Na afloop konden de aanwezigen nog kennis nemen van een tentoonstelling van bezienswaardigheden uit de bezittingen en archieven van de kerk, samengesteld door Bert Mulder en Jac Biemans.

Naast dit alles  was er nog een mooi boekje over de geschiedenis van de St. Gertrudiskerk waarvoor veel lof was, een mooie gezinsviering en een gezellig avondfeest voor de medewerkers van de parochie.

De werkgroep o.l.v. Huub Compen, kan dus met een goed gevoel terug zien op een geslaagde viering van het 100-jarig jubileum van de St. Gertrudiskerk. Bovendien hebben de inwoners van Maarheeze en de plaatselijke middenstand samen nog een cadeau gegeven voor het restauratiefonds van de kerk. Via de verkoop van certificaten, goede giften en de opbrengst van het feest mocht de penningmeester tot nu toe een bedrag van € 5000,- aan het restauratiefonds toevoegen. Daarvoor heel veel dank en ook dank aan alle vrijwilligers die mee geholpen hebben om dit eeuwfeest op zo’n fijne manier te vieren.

 


*************************************************************************


Feest rondom de 100-jarige St. Gertrudiskerk: vier het mee! 

In het weekend van zaterdag en zondag 8 en 9 juni a.s. is het zover, dan vindt het feestweekend plaats ter gelegenheid van het eeuwfeest van onze St. Gertrudiskerk. 

Op 9 juni 1913 is de kerk ingewijd. Al 100 jaar komen parochianen hier samen om vreugde en verdriet te delen, om geïnspireerd te worden en kracht te vinden door woord en gebed. 

Voor alle Maarheezenaren is het een markant en mooi gebouw, een rijksmonument dat behoort tot de mooiste Brabantse kerken. We zijn trots op dit kenmerkende gebouw voor ons dorp. Als we in Maarheeze aankomen, dan zijn de twee torens van de kerk een herkenningsteken, dat ons meteen het gevoel geeft dat we thuis komen. 

Al een jaar lang worden er door diverse werkgroepen voorbereidingen getroffen om ter gelegenheid van dit jubileum op 8 en 9 juni diverse festiviteiten te organiseren. Wij nodigen u van harte uit om dit feest met ons mee te vieren.

Het programma ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 8 juni:

Tentoonstelling in de kerk over de geschiedenis van het kerkgebouw en de kerkgemeenschap(14.00-16.30 uur). De tentoonstelling wordt om 14.00 uur geopend met een lezing door historicus en Maarheezenaar drs. Jac Biemans. De toegang tot de lezing en de tentoonstelling is vrij toegankelijk voor alle belangstellenden.

17.30 uur: Kindergezinsviering met zang door het kinderkoor, waarvoor ouders met hun kinderen speciaal uitgenodigd worden.

Van 20.00-24.00 uur is er een parochiefeest in de feesttent in de pastorietuin voor parochianen en allen die zich met onze kerk verbonden voelen.

Zondag 9 juni:

10.00 uur: Jubileum-eucharistieviering met Gilde eer voorgegaan door Mgr. Hurkmans bisschop van ’s Hertogenbosch, pastoor Spooren en pater Mervin en met zang door het Dameskoor en het Herenkoor. Aansluitend wordt de nieuwe dagkapel ingezegend door Mgr. Hurkmans.

12.30-17.00 uur: Feestelijke ontmoeting in de feesttent in de pastorietuin waarbij alle belangstellenden van harte welkom zijn (gratis entree). Tijdens deze middag vinden meerdere festiviteiten plaats, waaronder optredens van zangkoor “De Kempengalm” en “Fanfare De Poort van Brabant”.

Ook is er doorlopend mogelijkheid de St. Gertrudiskerk en de nieuwe dagkapel te bezichtigen. We hopen dat veel mensen het 100-jarig bestaan van onze Gertrudiskerk mee komen vieren. U bent van harte welkom!

 * * * * * * *

 

 

 

Draagt u ook uw financiële steentje bij?

U zult begrijpen dat het parochie- en ontmoetingsfeest op 8 en 9 juni ook kosten met zich meebrengen. Voor niets gaat de zon op. Natuurlijk hopen wij dat die zon zich op 8 en 9 juni wel van haar beste kant laat zien. Ook vertrouwen wij dat, met uw hulp, het financiële zonnetje mag schijnen. De commissie eeuwfeest probeert de kosten op een bijzondere manier te dekken. Wij gaan namelijk certificaten voor het 100-jarig bestaan verkopen. Het worden certificaten ter grootte van € 10,00 en van € 50,00. Die van € 10,00 zijn voor de parochianen bedoeld. Natuurlijk mag U meer dan één certificaat kopen. Wij zouden dat zelfs op prijs stellen. De certificaten van € 50,00 zijn meer gericht op de ondernemers en zakenmensen uit Maarheeze. We hebben besloten dat de mensen/ondernemers die één of meer certificaten van € 50,00 kopen, als zij dat op prijs stellen, een vermelding krijgen op onze speciale sponsorpagina. De opbrengt van de certificaten is in eerste instantie voor het eeuwfeest. Mochten wij er positief uitspringen dan is het resterende bedrag voor het restauratiefonds van onze kerk. Draagt u ook uw steentje bij? U hoort nog van ons.

Thomas van der Heijden

************************************************************* 

De Gertrudiskerk

Design door Hans Moonen reclame & vormgeving     Hosting & Development door DigiBit